Meer dan 25 jaar ervaring met batterijen      Enorm assortiment en lage prijzen

 
 
Opmerkingen
 • Alle waarderingen betonen
 • Dat zeggen de kopers.:
 • 5 van 5
  Alex L.:
  Bijzonder snelle levering!
 • 5 van 5
  Alexander L.:
  Bestelling snel ontvangen, correct verpakt. Goede service!
 • 5 van 5
  Olaf B.:
  Bedankt, alles goed.
 • 5 van 5
  Alex L.:
  Accu+levering helemaal goed!
 • 5 van 5
  J S.:
  Prima site. Alleen geen status van je bestelling of een trace nummer waarop het pakket terug te vinden is. Het is nu elke dag hopen dat het pakket gebracht wordt :)

Impressum

Verantwoordelijk voor deze site en de inhoud is:
 

Giseke GmbH & Co. KG
Pankstraße 8-10 D
D- 13127 Berlin

Tel: +49 (030) 424 10 90
Fax: +49 (030) 42 80 49 50
e-Mail: service@akku.net

Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Registernummer: HRA 36038 B

Die Giseke GmbH & Co. KG wird vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin: Giseke Verwaltungs GmbH, Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 96360 B. Diese wiederum wird vertreten durch den Geschäftsführer: Wolf-Dietrich Giseke

UStId-Nr.:DE814338764


WEEE-Reg-Nr. DE 31298618

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

De site wordt gevoed vanuit Berlijn door Giseke GmbH & Co. KG.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u gebruik maken van ons contact formulier of een mail zenden aan info@accu24.nl. Wij zullen u, indien nodig, spoedig antwoorden.

 

Deze website maakt gebruik van afbeeldingen waar wij toestemming voor hebben van: © Franz Pfluegl, © Andres Rodriguez, © Eisenhans, © Edyta Pawlowska, Fotolia.comDisclaimer:

Algemeen

 

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.accu24.nl) van Giseke GmbH & Co. KG, die haar hoofdkantoor heeft op Pankstraße 8-10 D, D-13127 Berlin en voor alle door Giseke GmbH & Co. KG vervaardigde en gehoste websites. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

 

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van deze internetsite

 

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Hoewel Giseke GmbH & Co. KG tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Giseke GmbH & Co. KG expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

 

Giseke GmbH & Co. KG beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

Giseke GmbH & Co. KG garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Wanneer Giseke GmbH & Co. KG hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Giseke GmbH & Co. KG de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Giseke GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Giseke GmbH & Co. KG niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Giseke GmbH & Co. KG, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Giseke GmbH & Co. KG of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Online communicatie

 

Berichten die u per e-mail naar Giseke GmbH & Co. KG stuurt, kunnen onveilig zijn. Giseke GmbH & Co. KG raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Giseke GmbH & Co. KG te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Giseke GmbH & Co. KG te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Giseke GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Giseke GmbH & Co. KG op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Giseke GmbH & Co. KG of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Giseke GmbH & Co. KG.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

 

Giseke GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.Giseke GmbH & Co. KG
All Rights Reserved


 

Images:
© tiero, © 3Dmask, © gemenacom, © jipen, © picsfive, © Kurhan, © sean824, © Thodoris Tibilis, © Arcady, © olly, © Africa Studio, © RealVector, © Syda Productions, © goodluz, © ramonespelt, © julien tromeur, © gilles lougassi, © Amir Kaljikovic, © Masson, © fabioberti.it, © Martin Spurny, ©highwaystarz -  Fotolia.com

 
naar omhoog