Browser instellingen wijzigen

Uw browser accepteert geen cookies.


Om uw bestelling te kunnen voltooien dient u de instellingen van uw browser aan te passen aangezien ons systeem een cookie voor uw bestelling aanmaakt.


De aangemaakte cookie is tijdelijk en wordt alleen gebruikt voor uw bestelling, op moment van voltooiing zal deze automatisch worden verwijderd.


Om cookies te accepteren dient u te klikken op "extra" en vervolgens op "internet instellingen", ga vervolgens naar het tabblad "beveiliging" hier kunt u cookies accepteren aanvinken.


Klik hier als u de instellingen heeft aangepast. www.accu24.nl